هتل پانوراما هیل Triple Room with Land View

هتل پانوراما هیل Triple Room with Land View

اتاق تریپل رو به شهر با گنجایش ۳ نفر بزرگسال