اتاق اکونومی با یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره و ظرفیت ۲ نفر بزرگسال بدون پنجره – سرویس بهداشتی عمومی