هتل مید لند شرمتایف Economy Single Room

هتل مید لند شرمتایف Economy Single Room

اتاق اکونومی با ظرفیت ۱ نفر بزرگسال بدون پنجره – سرویس بهداشتی عمومی