هتل ماریوت جیپور Grand Executive Room

هتل ماریوت جیپور Grand Executive Room

اتاق اکزکیوتیو بزرگ با دو تخت یک نفره یا یک تخت دو نفره