هتل ماریوت جیپور Deluxe Double or Twin Room

هتل ماریوت جیپور Deluxe Double or Twin Room

اتاق دولوکس با یک تخت دونفره و یا دو تخت یک نفره