هتل سنتارا گرند ات سنترال ورد Premium World

هتل سنتارا گرند ات سنترال ورد Premium World

Deluxe World Family

اتاق پرمیوم ورلد با یک تخت دو نفر و گنجایش ۲ نفر بزرگسال