هتل سنتارا گرند ات سنترال ورد Deluxe World Double or Twin Room

هتل سنتارا گرند ات سنترال ورد Deluxe World Double or Twin Room

Superior World Double Room

اتاق دولوکس ورلد با یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره