هتل رادیسون بلو کاوشامبی – Double Room

هتل رادیسون بلو کاوشامبی – Double Room

اتاق دبل با یک تخت دو نفره