هتل رادیسون بلو کاوشامبی – Deluxe Double Room

هتل رادیسون بلو کاوشامبی – Deluxe Double Room

اتاق دولوکس با یک تخت دو نفره یا دو تخت یک نفره