هتل اینترنشنال وارنا Deluxe Room

هتل اینترنشنال وارنا Deluxe Room

اتاق دولوکس با ۲ تخت یک نفره یا یک تخت دو نفر روبه پارک