هتل آوانی دیره دوبی AVANI Room

هتل آوانی دیره دوبی AVANI Room

اتاق استاندارد با یک تخت دونفره یا دو تخت یک نفر با ظرفیت ۲ نفر بزرگسال و یک تخت اضافه