سوئیت های امپریال هتل لوکس الماس ۲ مشهد مقدس :

سوئیت های امپریال هتل لوکس الماس ۲ مشهد مقدس به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند.

این دسته بندی عبارت است از : دی یونگ – جوبیلی – گروسولار – آیدل آی جونیورزسوئیت های امپریال