اتاق استاندارد با ظرفیت ۲ نفر بزرگسال و یک کودک

Standard Double Room (2 Adults + 1 Child up to 6 years old)

اتاق استاندارد با ظرفیت ۲ نفر بزرگسال و یک کودک زیر ۶ سال هتال سنترال بلغارستان