حریم پرواز آسمانحریم پرواز آسمان

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

Already a member?

حریم پرواز آسمانحریم پرواز آسمان
بازیابی گذرواژه

Don't have an account?

تور های برگزیده حریم پرواز به اقصی نقاط جهان

تور-حریم-پرواز۰-آسمان-هدر ز-TOUR-HEADER-OF-HARIM-PARVAZ ASEMAN

تور های برگزیده حریم پرواز به اقصی نقاط جهان

تورها به تفکیک کشور دسته بندی شده اند، لطفا برای سهولت در یافتن تور دلخواه خود، روی تور کشور مورد نظر کلیک کنید

تور تـرکیه تور چیـن تور گرجستان تور آذربایجان تور سنگاپور تور امارات تور مالزی تور هند تور اروپــا تور تایلند تور ارمنستان تور صربستان تـور روسیـه تور آفـریقای جنوبی تورهای داخلی ( ایران )

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای هندوستان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای گرجستان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای ترکیه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای مالزی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای تایلند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای سنگاپور

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای چیـن

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای چین در حال بروز رسانی هستند

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

لطفا تا زمان بروز رسانی، بصورت تلفنی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای روسیه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در حال حاضر توری برای کشور روسیه موجود نمی باشد

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای آذربایجان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای صربستان

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در حال حاضر توری برای کشور صربستان موجود نمی باشد

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای لوکس اروپا

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای اروپا در حال بروز رسانی هستند

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

لطفا تا زمان بروز رسانی، بصورت تلفنی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای آفریقای جنوبی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای آفریقا در حال بروز رسانی هستند

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

لطفا تا زمان بروز رسانی، بصورت تلفنی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای داخلی ( ایران )

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورها به تفکیک شهر دسته بندی شده اند، لطفا برای سهولت در یافتن تور دلخواه خود، روی تور شهر مورد نظر کلیک کنید

تور مشهد تور کیش تور قشم تور اصفهان تور تبریز تور شیراز تورهای خارجی تورهای لوکس

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای مشهد مقدس

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای قشم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای قشم در حال بروز رسانی هستند

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

لطفا تا زمان بروز رسانی، بصورت تلفنی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

[/row] [/content_boxes]

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای کیش

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تورهای اروپا در حال بروز رسانی هستند

همکاران ما می توانند به شما توری با هزینه ایی بسیار مناسب و شرایط عالی ارائه دهند

لطفا تا زمان بروز رسانی، بصورت تلفنی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

 

در حال بروز رسانی دیگر تور ها هستیم.

ممنون از اینکه با بردباری خود، ما را در ارائه خدمات بهتر همراهی می کنید.

اگر تمایل داشتید، می توانید نکته هایی که در سفر باید بیاد داشته باشید را مطالعه بفرمایید.

۱ صبور باشید

در برابر مسائلی که کنترل آن دست شما نیست خشمگین نشوید. زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که به خاطر آن خود را ناراحت و عصبی کنید. اتوبوس تان را از دست دادید؟ مهم نیست، به زودی یکی دیگر پیدایش می شود. پولتان برای غذا کم است؟ عالی است. می توانید در خیابان های مختلف شهر پرسه بزنید و یک رستوران ارزان قیمت کشف کنید. گاهی این ترس ها و استرس ها به نفع‌تان تمام می شود.

 

۲ به خودتان بخندید

احتمالا بارهای زیادی در مکان هایی که بار اول به آن جا می روید، گیج شده است. در این مواقع به جای اینکه خجالت بکشید به خودتان بخندید. از نکات ضروری سفر این است که مسافرتتان را مثل زندگی کاری بیش از حد جدی نگیرید. زمانی که کاری را اشتباه انجام دادید نترسید و بدانید که آن اتفاق ممکن است برای هر کسی بیوفتد.

 

۳- صبح زود بلند شوید

اگر با طلوع آفتاب از خواب بیدار شوید علاوه بر زیبایی طلوع می توانید از بهترین جاذبه ها زمانی دیدن کنید که جمعیت گردشگران کلافه تان نمی کند. این زمان بسیار فوق العاده ای برای عکاسی های خاص به خاطر نور است و همچنین می توانید با مردم محلی نیز در این بین معاشرت کنید.

 

۴- کمی پول اضافه در وسایلتان قایم کنید

ضرورت پول در سفر بسیار زیاد است. در جاهای مختلفی و حتی بسیار ضروری مثل بیمارستان، یادتان نرود که کمی پول اضافی در قسمت های مختلف کیف و لباستان ذخیره کنید. علاوه بر اینکه این پول ها در مواقع ضروری به درد می خورند، اگر احیانا دزدی کیف پول شما را بدزدد، شما دستپاچه نمی شوید و می دانید که کمی پول در جایی پنهان کرده اید. بعضی از این قسمت های پنهانی می توانند جوراب، زیر کفی کفش، در قاب عینک و یا جیبی مخفی در کت یا کیف‌تان باشد.

 

۵- با مردم محلی معاشرت کنید

شما گردشگران را در سراسر دنیا پیدا می کنید اما تنها بهترین زمان روبرو شدن با مردم در محیط زندگی شان است. خوشبختانه زبان انگلیسی هر روز در میان مردم دنیا بیشتر صحبت می شود و این قضیه کار را برایتان بسیار راحت کرده است. از افرادی که در یک کشور زندگی می کنند در مورد فرهنگ و آداب و رسومشان سوال کنید و این را بدانید که مردم سفر شما را ارزشمندتر می‌کنند.

 

۶- زندگی روزانه مردم را مشاهده کنید

اگر می خواهید که حس واقعی یک شهر را دریابید، پیشنهاد می شود چند ساعتی را در یک پارک شلوغ شهر و یا در یک ایستگاه اتوبوس سپری کنید و به مردمی که از کنارتان رد می شوند نگاه کنید. افکارتان را روی جزییات رفتار مردم متمرکز کنید، به بوها، رنگ ها، برخوردهای انسانی و صدا ها توجه کنید و روح یک مکان را دریابید. این شبیه یک مدیتیشن عمل می کند و شما متوجه مواردی می شوید که تا قبل از آن از یادتان رفته بوده است.

 

۷- یک دستمال یا اسکارف به همراه داشته باشید

این اسکارف ها را که می توانید از تمام فروشگاه های ورزشی و طبیعت گردی تهیه کنید در سفر بسیار به درد بخور هستند. آن ها کاربردهای مختلفی دارند که در تمام مقاصد مفید واقع می شوند. آن ها برای محافظت از آفتاب مفید هستند. می توانید اسکارف را به عنوان مچ بند، دستمای سر، چشم بند و … استفاده کنید.

 

۸ از همه چیز پشتیبان تهیه کنید

متیو کارتسن می گوید زمانی که در پاناما لپ تاپم را دزدیدند، تمام مدارک مهم و عکس هایم را از دست دادم. بهتر است از تمام مدارکتان مثل پاسپورت، ویزا، شناسنامه، بیمه، شماره های ضروری و … چند کپی در قسمت های مختلف چمدان یا کوله تان داشته باشید. همچنین بهتر است عکس ها و فیلم هایی که در سفر گرفته اید را هم روی لپ تاپ و هم روی یک هارد نگه داری کنید.

 

۹- تا جایی که می توانید عکس بگیرید

شما ممکن است این مقصد و این مردم را برای یک بار در زندگی تان ببینید. یادتان نرود که تا جایی که می توانید عکس بگیرید. عکاسی جزو نکات ضروری سفر است. بعضی ها از اینکه به عنوان یک توریست خطاب شوند خجالت می کشند. اما بهتر است از خودتان بپرسید آیا شما سفر می کنید که جذاب به نظر برسید؟ خیر. یادتان باشد که عکس های زیبا بهتری سوغاتی سفرتان خواهند شد. آن‌ها هزینه‌ای برایتان نخواهند داشت، به اشتراک گذاشتشان آسان است و جایی را در چمدانتان اشغال نخواهند کرد.

 

۱۰- همیشه راهی هست

هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اگر برای رفتن به جایی به مشکل خوردید نا امید نشوید. احتمالا شما بهترین راه حل را هنوز پیدا نکرده اید. به افرادی که مدام می گویند که این کار امکان پذیر نیست، گوش ندهید. از نکات ضروری سفر این است که برای رسیدن به یک هدف، کارهای مختلف را امتحان کنید و حتی با افراد متفاوتی مشورت بگیرید.

 

۱۱- لبخند بزنید و سلام کنید

آیا در برقراری ارتباط با مردم محلی مشکل دارید؟ آیا مردم به نظرتان سرد می آیند؟ شاید این موارد به خاطر زبان بدن خود شماست. یکی از نکات ضروری سفر این است که تماس چشمی برقرار کنید و در حال قدم زدن لبخند بزنید. اگر کسی به شما لبخند زد به او سلام کنید. یاد گرفتن کلمه سلام در زبان آن مقصدی که رفته اید کار سختی نیست. به مردم محلی نشان دهید که برایشان احترام قائلید.

 

logo-samandehi