تور تفلیس گرجستان تور گرجستان تفلیس+لوکس ، تور تفلیس ، باتومی ، تور لاکچری ، لحظه آخری ، آفر ویژه ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری تفلیس گرجستان

تور تفلیس گرجستان | پرواز های همه روزه قشم ایر

( ۳ شب و ۴ روز بیادماندی در تفلیس گرجستان  )

جهت مطلع شدن از تمامی جزئیات تور تفلیس گرجستان ، روی تب های ذیل کلیک فرمایید.

 

 

پکیج تور تفلیس گرجستان | ۳ شب زیبا در گرجستان

هتل
درجه
منو
غذایی
هر نفر
اتاق دو تخته
هر نفر
اتاق یک تخته
کودک با تخت
۶ تا ۱۲ سال
کودک بدون تخت
۲ تا ۶ سال
HOTEL 2005

two-STARS-HOTEL-SIGN-HARIM-PARVAZ-وکتور-هتل-دو-ستاره-حریم-پرواز

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۳۶۰٫۰۰۰

۲٫۵۲۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

LIKE HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۳۶۰٫۰۰۰

۲٫۵۲۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

DEJAVU  HOTEL
3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۴۶۰٫۰۰۰

۲٫۷۲۰٫۰۰۰

۲٫۳۹۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

ELEGANVCE TBLISI APATMAN

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۶۲۰٫۰۰۰

۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۲۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

EURASIA

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۶۲۰٫۰۰۰

۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۲۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

GARDEN HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۱۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۷۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

ATU HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۲۷۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL VALERIA

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۷۹۰٫۰۰۰

۳٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۳۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

LE GRAND

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۸۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL NAGI

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۸۹۰٫۰۰۰

۳٫۵۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

WHITE PALACE

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۳٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۹۷۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

GNG TBLISI HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۰۵۰٫۰۰۰

۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

COLOSSEO HOTEL
BUTIQ
منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۵۰٫۰۰۰

۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

SM HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۵۰٫۰۰۰

۳٫۸۹۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

LORDS TBLISI HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۳٫۸۹۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL GURU

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۱۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

TOSCANO TBLISI

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL GREMI
3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ TOP
منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

L PLAZA TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL CLOMBI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۳۵۰٫۰۰۰

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

RED LINE HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL VILTON

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

IVERIA INN HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

DOLABARI TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

VEDSIZI HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۹۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOTEL BEAUMONDEH GARDEN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۶۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۵۰٫۰۰۰

۲٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

RAMDA ENCORE

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۴٫۶۰۰٫۰۰۰

N/V

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

BEST WESTERN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۶۵۰٫۰۰۰

۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

PREFRENCE HUALING HOTEL

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۳٫۱۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

AMBASODORI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۴٫۷۵۰٫۰۰۰۰

N/V

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

HOLDAY INN TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۸۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

LOTA HOTEL TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

.۳٫۹۰۰٫۰۰۰

۴٫۸۵۰٫۰۰۰

۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

THE BILTMORE HOTEL TBLISI

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۴٫۹۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

RADISDON BLU IVERIA

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴٫۹۵۰٫۰۰۰

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

AMBASSADORI TBLISI HOTEL

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۴٫۵۵۰٫۰۰۰

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

SHERATON METECHI PALACE

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۵٫۹۰۰٫۰۰۰

۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

** تمامی مبالغ به تومان می باشند **

نرخ پروازی پایه (قیمت پرواز تک)

۲٫۲۰۰٫۰۰۰تومان

خدمات ویژه و مجزا

تور تفلیس

⊗ امکان ارائه هتل و پرواز بصورت مجزا و با مناسبترین قیمت امکان پذیر می باشد.

⊗ رزرو هتل و ارائه تور با هتل دلخواه شما که نام آن در لیست پکیج ذکر نشده نیز، قابل ارائه می باشد.

⊗ امکان ارائه تور از کشورهای دیگر به مقاصد مختلف گرجستان و تفلیس نیز امکان پذیر است.

⊗ امکان ارائه خدمات تور به اتباع غیر ایرانی نیز امکان پذیر می باشد.

⊗ در صورت درخواست، صندلی های بیزینس کلاس و فرست کلاس نیز قابل ارائه می باشند.

⊗ امکان اقامت برای تعداد شبهای بیشتر نیز قابل ارائه می باشد.

⊗ در صورت درخواست مسافر خدمات VIP فرودگاهی و ترانسفر نیز امکان پذیر می باشد.

 

خدمات رایگان

تور تفلیس

⊗ سیم کارت اعتباری

⊗ بیمه مسافرتی

⊗ ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

تور تفلیس

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ دیگر هتل های تفلیس نیز در صورت درخواست مسافران محترم، با قیمت بسیار مناسب قابل ارائه می باشند.

⊗ قیمتهای موجود در پکیج بر اساس قیمت نرخ پروازی پایه محاسبه شده است.

⊗ به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.

⊗ مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، کل مبلغ تور سوخت می گردد.

⊗ تسویه مبلغ تور، زمان عقد قرارداد الزامی است.

⊗ پرواز و هتل به صورت چارتر، غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.

 

خدمات تور

تور تفلیس

√ ۳ شب اقامت در هتل های متنوع مطابق جدول پکیج ( امکان ارائه تعداد شب های بیشتر وجود دارد )

√ اقامت هتل همراه با صبحانه ( امکان ارائه هتل دلخواه شما که نام آن در لیست پکیج ذکر نشده، وجود دارد )

√ پرواز با خط هوایی قشم ایر ( دیگر پروازها نیز موجود می باشد )

√ راهنمای تور فارسی زیان

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

√ سیم کارت رایگان

 

مدارک لازم

تور تفلیس

⊗ تصویر گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار.

 

توجهات لازم

تور تفلیس

⊗ ساعت پرواز رفت (تهران به تفلیس) : ۲۱:۰۰

⊗ ساعت پرواز برگشت (تفلیس به تهران) : ۲۳:۵۰

⊗ ۲۵ الی ۳۰ کیلو بار

⊗ پرواز اکونومی کلاس

 

ما در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه، تور دلخواهتان را به شما ارائه می دهیم
در صورت تمایل به رزرو تور تفلیس و یا دیگر تورها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
شماره تماس شرکت ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱
شماره فکس شرکت ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱
برای مطلع شدن از دیگر خدمات و راه های دیگر ارتباطی ما، در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
شماره تلگرام و موبایل پشتیبانی شرکت  ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲
کانال تلگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
آدرس اینستاگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
سایت رسمی شرکت حریم پرواز آسمان www.harimparvaz.com
ایمیل رسمی شرکت حریم پرواز آسمان Info@harimparvaz.com

شرکت حریم پرواز آسمان، شرکتی مطمئن برای خدمات مسافرتی و گردشگری است.

میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان

مقدمه

در اینجا نگاهی اجمالی به مقاصد این تور می اندازیم.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای سفر گرجستان مراجعه نمایید.

تور تفلیس حریم پرواز می تواند توری منحصر به فرد باشد.

این تور انتظارات افرادی را که از تور خود توقع سفری کوتاه با هزینه ایی ایده آل را دارند، برآورده می کند.

گرجستان ،تفلیس – تاریخچه

تفلیس (به گرجیთბილისი) (تلفظ: Tbilisi) پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.

این شهر در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون در آن زندگی می‌کنند. تفلیس در قرن پنجم میلادی و توسط واختانگ یکم پادشاه گرجستان باستان یا همان ایبریا بنیان‌گذاری شده و به سبب چشمه‌های آب گرم آن، «تْبیلیسی» (مشتق از واژهٔ «تْبیلی» به معنای گرم؛ منسوب به چشمه‌های آب گرم تفلیس) نام گرفته‌است.

تفلیس در جنوب شرق اروپا قرار گرفته‌است، موقعیت مکانی تفلیس یعنی قرارگیری در مسیر شرق و غرب، این شهر را نقطهٔ اتصال امپراتوریی‌های رقیب گوناگون قرار می‌داده‌است و امروزه موقعیت آن را به عنوان یک مسیر مهم برای انرژی جهان و پروژه‌های بازرگانی تضمین می‌کند.

تاریخ پرفراز و نشیب تفلیس را می‌توان از معماری آن درک کرد که ترکیبی از معماری قرون وسطی، معماری نئوکلاسیک و معماری استالینیستاست.

تفلیس در طول تاریخ سکونتگاه مردم مختلفی با نژاد، فرهنگ و مذاهب مختلف بوده‌است ولی امروزه از نظر مذهبی در شمار شهرهایمسیحی ارتدوکس شرقی به حساب می‌آید.

تفلیس تاکنون پایتخت موارد زیر بوده‌است:

۱- پادشاهی ایبریا (مستقل)
۲- پادشاهی متحد گرجستان ۱۰۰۸ تا ۱۴۶۶ (مستقل)
۳- پادشاهی کارتْلی ۱۴۶۶ تا ۱۷۶۲ (مستقل)
۴- پادشاهی کارتلی-کاختی ۱۷۶۲ تا ۱۸۰۱ (مستقل)
۵- ایالت قفقاز امپراتوری روسیه ۱۸۰۱ تا ۱۹۱۷ (امپراتوری روسیه)
۶- جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی ۱۹۱۸ (امپراتوری روسیه)
۷- جمهوری دموکراتیک گرجستان ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ (مستقل)
۸- جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی ۱۹۲۱ تا ۱۹۹۱ (اتحاد جماهیر شوروی)
۹- جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۶ (اتحاد جماهیر شوروی)
۱۰- گرجستان ۱۹۹۱ به بعد (مستقل)

 

گرجستان ،تفلیس – جغرافیا

تفلیس در هزارهٔ چهارم تا هزارهٔ سوم پیش از میلاد مسکونی شد. برای اولین بار در سال‌نامه‌های قرن چهارم میلادی از تفلیس به عنوان قلعه ـ شهر نام برده شده‌است. تفلیس به علت واقع شدن در محل تلاقی راه‌های مهم همیشه دارای اهمیت منطقه‌ای بوده و همین ویژگی‌ها سبب گسترش و توسعه این شهر از دیرباز تاکنون شده‌است.

این شهر در ۱۲۰ کیلومتری رشته کوه قفقاز بزرگ و ۲۵۰ کیلومتری دریای سیاه قرار دارد و با شهرهای تاشکند، استانبول، رم، بارسلون،بوستون، و شیکاگو هم عرض است.

شهر در دو طرف ساحل رود متکواری در درون دره‌ای گسترده‌است. این رود که از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرد به طول ۳۶ کیلومتر در شهر جاری است. سد اورتاچالا سرعت جریان آب را در مسیر شهر کاهش می‌دهد و رژیم آبی آن را تنظیم می‌کند.

پنج نهر کوهستانی که از آبراهه‌های زیرزمینی می‌گذرند از دامنه‌های اطراف تفلیس به رود کورا می‌ریزند:

دیگمیس تسکالی و تساوکیسیس تسقالی از مغرب گلدانیس تسقالی و لوچینیس تسقالی از مشرق. دو دریاچهٔ کوچک به نام لیسی و کو در دامنه‌های شمالی تفلیس واقع شده‌اند. «دریاچهٔ تفلیس» در پشت رشته کوه ماخات واقع است و پیرامون آن دشت سامگوری قرار دارد. کوه‌های متاتس میندا در مغرب تابوری و تیغه‌های سولولاکی در جنوب و رشته کوه ماخات در مشرق شهر واقع شده‌اند. در دامنه‌های شمال شرقی کوه تابوری چشمه‌های آب گرم جریان دارد که دارای ترکیبات قلیایی و سولفات است.

تفلیس در گذشته‌های دور ابتدا در طول سواحل رودخانه رشد کرد. بعدها با افزایش جمعیت ساخت و ساز به دامنه‌ها و تپه‌ها و فلاتهای اطراف رودخانه کشیده شد که این فلات‌ها در شمال و شمال شرقی شهر واقع شده‌است. قسمت‌های جنوب شرقی شهر از خیابان‌های تنگ و خانه‌های قدیمی دو یا سه طبقه تشکیل شده که مجموعهٔ قدیمی شهر تفلیس را تشکیل می‌دهد.

 

گرجستان ،تفلیس – آب و هوا

آب و هوای تفلیس اقلیم نیمه‌گرمسیری مرطوب (سامانه طبقه‌بندی اقلیمی کوپن) با تأثیرات غالبِ اقلیم قاره‌ای مرطوب است. تفلیس دارای زمستان‌های نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم است. میانگین دمای سالیانه در این شهر، ۱۳٫۳ درجه سلسیوس (۵۵٫۹ درجه فارنهایت) است. ژانویه با میانگین دمای ۲٫۳ درجه سلسیوس (۳۶٫۱ درجه فارنهایت) سردترین ماه سال و ژوئیه با میانگین دمای ۲۴٫۹ درجه سلسیوس (۷۶٫۸ درجه فارنهایت) گرم‌ترین ماه سال است. کمترین دمای ثبت‌شده، −۲۴٫۴ درجه سلسیوس (−۱۱٫۹ درجه فارنهایت) و در ژانویهٔ ۱۸۸۳ میلادی بوده و بیش‌ترین دما نیز ۴۲٫۰ درجه سلسیوس (۱۰۷٫۶ درجه فارنهایت) و در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۸۸۲ میلادی بوده‌است.

میانگین بارش سالیانه ۴۹۵٫۵ میلیمتر (۱۹٫۵ اینچ) میلی‌متر است. ماه‌های مه و ژوئن، هرکدام با میانگین بارش ۷۷٫۶ میلیمتر (۳٫۱ اینچ)، پرباران‌ترین ماه‌های سال هستند، در حالی که ژانویه با میانگین بارش ۱۸٫۹ میلیمتر (۰٫۷ اینچ)، کم‌باران‌ترین ماه سال است. بارش برف نیز به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ روز در سال است. شهر و کوه‌های اطراف آن عموماً پوشیده از ابر هستند، مخصوصاً در بهار و پاییز که نتیجهٔ آن بارش باران‌های طولانی یا آسمانی همیشه ابری‌ست.

         … تور تفلیس گرجستان | ۴ شب و ۵ روز | پرواز همه روزه …