تور تفلیس گرجستان تور گرجستان تفلیس+لوکس ، تور تفلیس ، باتومی ، تور لاکچری ، لحظه آخری ، آفر ویژه ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری تفلیس گرجستان

تور تفلیس گرجستان | پرواز های همه روزه قشم ایر

( ۳ شب و ۴ روز بیادماندی در تفلیس گرجستان  )

جهت مطلع شدن از تمامی جزئیات تور تفلیس گرجستان ، روی تب های ذیل کلیک فرمایید.

 

 

پکیج تور تفلیس گرجستان | ۳ شب زیبا در گرجستان

هتل
درجه
منو
غذایی
هر نفر
اتاق دو تخته
هر نفر
اتاق یک تخته
کودک با تخت
۶ تا ۱۲ سال
کودک بدون تخت
۲ تا ۶ سال
HOTEL 2005

two-STARS-HOTEL-SIGN-HARIM-PARVAZ-وکتور-هتل-دو-ستاره-حریم-پرواز

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۱٫۸۶۰٫۰۰۰

۲٫۰۵۰٫۰۰۰

۱٫۸۵۰٫۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

LIKE HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۸۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

DEJAVU  HOTEL
3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

ELEGANVCE TBLISI APATMAN

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

EURASIA

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

۲٫۲۹۰٫۰۰۰

۱٫۸۶۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

GARDEN HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۰۳۰٫۰۰۰

۲٫۳۸۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

ATU HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۲٫۵۱۰٫۰۰۰

۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL VALERIA

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۱۲۰٫۰۰۰

۲٫۵۱۰٫۰۰۰

۱۹۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

LE GRAND

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۱۲۰٫۰۰۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL NAGI

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۱۲۰٫۰۰۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۲٫۰۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

WHITE PALACE

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۱۶۰٫۰۰۰

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

GNG TBLISI HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۲٫۸۱۰٫۰۰۰

۲٫۱۸۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

COLOSSEO HOTEL
BUTIQ
منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۲۷۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

SM HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۲۷۰٫۰۰۰

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

LORDS TBLISI HOTEL

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۲۹۰٫۰۰۰

۲٫۸۹۰٫۰۰۰

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL GURU

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

TOSCANO TBLISI

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۹۸۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL GREMI
3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ TOP
منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۴۶۰٫۰۰۰

۲٫۹۸۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

L PLAZA TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۳٫۳۵۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL CLOMBI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

RED LINE HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۲٫۳۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL VILTON

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه BED AND BREAKFAST

۲٫۶۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۹۰٫۰۰۰

۲٫۲۹۰٫۰۰۰

۱۹۹۰٫۰۰۰

IVERIA INN HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۲٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

DOLABARI TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۲٫۱۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

VEDSIZI HOTEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۸۰٫۰۰۰

۲٫۳۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOTEL BEAUMONDEH GARDEN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۹۰٫۰۰۰

۲٫۳۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

RAMDA ENCORE

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۱۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۹۰٫۰۰۰

N/V

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

BEST WESTERN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

PREFRENCE HUALING HOTEL

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۵۹۰٫۰۰۰

۵٫۶۱۰٫۰۰۰

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

AMBASODORI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۳٫۶۲۰٫۰۰۰

۵٫۵۵۰٫۰۰۰

N/V

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

HOLDAY INN TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۴٫۳۵۰٫۰۰۰

۶٫۹۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۳۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

LOTA HOTEL TBLISI

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور تفلیس HARIM PARVAZ

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۴٫۴۹۵٫۰۰۰

۶٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۰۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

THE BILTMORE HOTEL TBLISI

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۵٫۱۹۰٫۰۰۰

۸٫۶۹۰٫۰۰۰

۴٫۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

RADISDON BLU IVERIA

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۵٫۲۵۰٫۰۰۰

۸٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۶۹۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

AMBASSADORI TBLISI HOTEL

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۵٫۶۵۰٫۰۰۰

۹٫۰۵۰٫۰۰۰

۵٫۲۵۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

SHERATON METECHI PALACE

تور هند تور تفلیس

منوی غذایی صبحانه تور تفلیس BED AND BREAKFAST

۵٫۸۹۰٫۰۰۰

۹٫۰۵۰٫۰۰۰

۴٫۴۸۰٫۰۰۰

۱٫۹۹۰٫۰۰۰

** تمامی مبالغ به تومان می باشند **

نرخ پروازی پایه (قیمت پرواز تک)

۱٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان

خدمات ویژه و مجزا

تور تفلیس

⊗ امکان ارائه هتل و پرواز بصورت مجزا و با مناسبترین قیمت امکان پذیر می باشد.

⊗ رزرو هتل و ارائه تور با هتل دلخواه شما که نام آن در لیست پکیج ذکر نشده نیز، قابل ارائه می باشد.

⊗ امکان ارائه تور از کشورهای دیگر به مقاصد مختلف گرجستان و تفلیس نیز امکان پذیر است.

⊗ امکان ارائه خدمات تور به اتباع غیر ایرانی نیز امکان پذیر می باشد.

⊗ در صورت درخواست، صندلی های بیزینس کلاس و فرست کلاس نیز قابل ارائه می باشند.

⊗ امکان اقامت برای تعداد شبهای بیشتر نیز قابل ارائه می باشد.

⊗ در صورت درخواست مسافر خدمات VIP فرودگاهی و ترانسفر نیز امکان پذیر می باشد.

 

خدمات رایگان

تور تفلیس

⊗ سیم کارت اعتباری

⊗ بیمه مسافرتی

⊗ ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

تور تفلیس

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ دیگر هتل های تفلیس نیز در صورت درخواست مسافران محترم، با قیمت بسیار مناسب قابل ارائه می باشند.

⊗ قیمتهای موجود در پکیج بر اساس قیمت نرخ پروازی پایه محاسبه شده است.

⊗ به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.

⊗ مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، کل مبلغ تور سوخت می گردد.

⊗ تسویه مبلغ تور، زمان عقد قرارداد الزامی است.

⊗ پرواز و هتل به صورت چارتر، غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.

 

خدمات تور

تور تفلیس

√ ۳ شب اقامت در هتل های متنوع مطابق جدول پکیج ( امکان ارائه تعداد شب های بیشتر وجود دارد )

√ اقامت هتل همراه با صبحانه ( امکان ارائه هتل دلخواه شما که نام آن در لیست پکیج ذکر نشده، وجود دارد )

√ پرواز با خط هوایی قشم ایر ( دیگر پروازها نیز موجود می باشد )

√ راهنمای تور فارسی زیان

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

√ سیم کارت رایگان

 

مدارک لازم

تور تفلیس

⊗ تصویر گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار.

 

توجهات لازم

تور تفلیس

⊗ ساعت پرواز رفت (تهران به تفلیس) : ۲۱:۰۰

⊗ ساعت پرواز برگشت (تفلیس به تهران) : ۲۳:۵۰

⊗ ۲۵ الی ۳۰ کیلو بار

⊗ پرواز اکونومی کلاس

 

ما در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه، تور دلخواهتان را به شما ارائه می دهیم
در صورت تمایل به رزرو تور تفلیس و یا دیگر تورها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
شماره تماس شرکت ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱
شماره فکس شرکت ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱
برای مطلع شدن از دیگر خدمات و راه های دیگر ارتباطی ما، در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
شماره تلگرام و موبایل پشتیبانی شرکت  ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲
کانال تلگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
آدرس اینستاگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
سایت رسمی شرکت حریم پرواز آسمان www.harimparvaz.com
ایمیل رسمی شرکت حریم پرواز آسمان Info@harimparvaz.com

شرکت حریم پرواز آسمان، شرکتی مطمئن برای خدمات مسافرتی و گردشگری است.

میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان

مقدمه

در اینجا نگاهی اجمالی به مقاصد این تور می اندازیم.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای سفر گرجستان مراجعه نمایید.

تور تفلیس حریم پرواز می تواند توری منحصر به فرد باشد.

این تور انتظارات افرادی را که از تور خود توقع سفری کوتاه با هزینه ایی ایده آل را دارند، برآورده می کند.

گرجستان ،تفلیس – تاریخچه

تفلیس (به گرجیთბილისი) (تلفظ: Tbilisi) پایتخت و بزرگترین شهر گرجستان است.

این شهر در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون در آن زندگی می‌کنند. تفلیس در قرن پنجم میلادی و توسط واختانگ یکم پادشاه گرجستان باستان یا همان ایبریا بنیان‌گذاری شده و به سبب چشمه‌های آب گرم آن، «تْبیلیسی» (مشتق از واژهٔ «تْبیلی» به معنای گرم؛ منسوب به چشمه‌های آب گرم تفلیس) نام گرفته‌است.

تفلیس در جنوب شرق اروپا قرار گرفته‌است، موقعیت مکانی تفلیس یعنی قرارگیری در مسیر شرق و غرب، این شهر را نقطهٔ اتصال امپراتوریی‌های رقیب گوناگون قرار می‌داده‌است و امروزه موقعیت آن را به عنوان یک مسیر مهم برای انرژی جهان و پروژه‌های بازرگانی تضمین می‌کند.

تاریخ پرفراز و نشیب تفلیس را می‌توان از معماری آن درک کرد که ترکیبی از معماری قرون وسطی، معماری نئوکلاسیک و معماری استالینیستاست.

تفلیس در طول تاریخ سکونتگاه مردم مختلفی با نژاد، فرهنگ و مذاهب مختلف بوده‌است ولی امروزه از نظر مذهبی در شمار شهرهایمسیحی ارتدوکس شرقی به حساب می‌آید.

تفلیس تاکنون پایتخت موارد زیر بوده‌است:

۱- پادشاهی ایبریا (مستقل)
۲- پادشاهی متحد گرجستان ۱۰۰۸ تا ۱۴۶۶ (مستقل)
۳- پادشاهی کارتْلی ۱۴۶۶ تا ۱۷۶۲ (مستقل)
۴- پادشاهی کارتلی-کاختی ۱۷۶۲ تا ۱۸۰۱ (مستقل)
۵- ایالت قفقاز امپراتوری روسیه ۱۸۰۱ تا ۱۹۱۷ (امپراتوری روسیه)
۶- جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی ۱۹۱۸ (امپراتوری روسیه)
۷- جمهوری دموکراتیک گرجستان ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۱ (مستقل)
۸- جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی ۱۹۲۱ تا ۱۹۹۱ (اتحاد جماهیر شوروی)
۹- جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی ۱۹۲۲ تا ۱۹۳۶ (اتحاد جماهیر شوروی)
۱۰- گرجستان ۱۹۹۱ به بعد (مستقل)

 

گرجستان ،تفلیس – جغرافیا

تفلیس در هزارهٔ چهارم تا هزارهٔ سوم پیش از میلاد مسکونی شد. برای اولین بار در سال‌نامه‌های قرن چهارم میلادی از تفلیس به عنوان قلعه ـ شهر نام برده شده‌است. تفلیس به علت واقع شدن در محل تلاقی راه‌های مهم همیشه دارای اهمیت منطقه‌ای بوده و همین ویژگی‌ها سبب گسترش و توسعه این شهر از دیرباز تاکنون شده‌است.

این شهر در ۱۲۰ کیلومتری رشته کوه قفقاز بزرگ و ۲۵۰ کیلومتری دریای سیاه قرار دارد و با شهرهای تاشکند، استانبول، رم، بارسلون،بوستون، و شیکاگو هم عرض است.

شهر در دو طرف ساحل رود متکواری در درون دره‌ای گسترده‌است. این رود که از کوه‌های ترکیه سرچشمه می‌گیرد به طول ۳۶ کیلومتر در شهر جاری است. سد اورتاچالا سرعت جریان آب را در مسیر شهر کاهش می‌دهد و رژیم آبی آن را تنظیم می‌کند.

پنج نهر کوهستانی که از آبراهه‌های زیرزمینی می‌گذرند از دامنه‌های اطراف تفلیس به رود کورا می‌ریزند:

دیگمیس تسکالی و تساوکیسیس تسقالی از مغرب گلدانیس تسقالی و لوچینیس تسقالی از مشرق. دو دریاچهٔ کوچک به نام لیسی و کو در دامنه‌های شمالی تفلیس واقع شده‌اند. «دریاچهٔ تفلیس» در پشت رشته کوه ماخات واقع است و پیرامون آن دشت سامگوری قرار دارد. کوه‌های متاتس میندا در مغرب تابوری و تیغه‌های سولولاکی در جنوب و رشته کوه ماخات در مشرق شهر واقع شده‌اند. در دامنه‌های شمال شرقی کوه تابوری چشمه‌های آب گرم جریان دارد که دارای ترکیبات قلیایی و سولفات است.

تفلیس در گذشته‌های دور ابتدا در طول سواحل رودخانه رشد کرد. بعدها با افزایش جمعیت ساخت و ساز به دامنه‌ها و تپه‌ها و فلاتهای اطراف رودخانه کشیده شد که این فلات‌ها در شمال و شمال شرقی شهر واقع شده‌است. قسمت‌های جنوب شرقی شهر از خیابان‌های تنگ و خانه‌های قدیمی دو یا سه طبقه تشکیل شده که مجموعهٔ قدیمی شهر تفلیس را تشکیل می‌دهد.

 

گرجستان ،تفلیس – آب و هوا

آب و هوای تفلیس اقلیم نیمه‌گرمسیری مرطوب (سامانه طبقه‌بندی اقلیمی کوپن) با تأثیرات غالبِ اقلیم قاره‌ای مرطوب است. تفلیس دارای زمستان‌های نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم است. میانگین دمای سالیانه در این شهر، ۱۳٫۳ درجه سلسیوس (۵۵٫۹ درجه فارنهایت) است. ژانویه با میانگین دمای ۲٫۳ درجه سلسیوس (۳۶٫۱ درجه فارنهایت) سردترین ماه سال و ژوئیه با میانگین دمای ۲۴٫۹ درجه سلسیوس (۷۶٫۸ درجه فارنهایت) گرم‌ترین ماه سال است. کمترین دمای ثبت‌شده، −۲۴٫۴ درجه سلسیوس (−۱۱٫۹ درجه فارنهایت) و در ژانویهٔ ۱۸۸۳ میلادی بوده و بیش‌ترین دما نیز ۴۲٫۰ درجه سلسیوس (۱۰۷٫۶ درجه فارنهایت) و در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۱۸۸۲ میلادی بوده‌است.

میانگین بارش سالیانه ۴۹۵٫۵ میلیمتر (۱۹٫۵ اینچ) میلی‌متر است. ماه‌های مه و ژوئن، هرکدام با میانگین بارش ۷۷٫۶ میلیمتر (۳٫۱ اینچ)، پرباران‌ترین ماه‌های سال هستند، در حالی که ژانویه با میانگین بارش ۱۸٫۹ میلیمتر (۰٫۷ اینچ)، کم‌باران‌ترین ماه سال است. بارش برف نیز به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۵ روز در سال است. شهر و کوه‌های اطراف آن عموماً پوشیده از ابر هستند، مخصوصاً در بهار و پاییز که نتیجهٔ آن بارش باران‌های طولانی یا آسمانی همیشه ابری‌ست.

         … تور تفلیس گرجستان | ۴ شب و ۵ روز | پرواز همه روزه …