تور باکو ویژه نوروز با پرواز ماهان، تور باکو نوروز ۹۷ ، تور باکو تور باکو آذربایجان ، تور باکوی آذربایجان ویزای باکو ویزای آذربایجان ویزای الکترونیکی باکو ویزای الکترونیکی آذربایجان

تور باکو ویژه حریم پرواز با پرواز مدرن ایران ایر 

( ۴ شب و ۵ روز بیادماندنی در آذربایجان  )

جهت مطلع شدن از تمامی جزئیات تور باکو ، روی تب های ذیل کلیک فرمایید.

 

 

پکیج تور باکو آذربایجان با پرواز ماهان

هتل
درجه
دو تخته
هر نفر
یک تخته
هر نفر
کودک با تخت
( ۶ تا ۱۲ سال )
کودک بدون تخت
( ۲ تا ۶ سال )
VILLA INN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۴٫۸۹۵٫۰۰۰

۵٫۸۹۵٫۰۰۰

۴٫۸۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

ROSE INN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۴٫۹۴۵٫۰۰۰

۵٫۹۴۵٫۰۰۰

۴٫۹۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

CAPITOL 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۴٫۹۹۵٫۰۰۰

۵٫۹۹۵٫۰۰۰

۴٫۹۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

CONTINANTAL 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۰۴۵٫۰۰۰

۶٫۰۹۵٫۰۰۰

۵٫۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

DIAMOND

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۱۴۵٫۰۰۰

۶٫۱۴۵٫۰۰۰

۵٫۱۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

DIPLOMAT

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

۶٫۱۹۵٫۰۰۰

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

DIPLOMAT

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

۶٫۱۹۵٫۰۰۰

۵٫۱۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

ATROPAT

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۲۴۵٫۰۰۰

۶٫۲۴۵٫۰۰۰

۵٫۲۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

SKY

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۲۹۵٫۰۰۰

۶٫۲۹۵٫۰۰۰

۵٫۲۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

WEST SHINE

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۳۴۵٫۰۰۰

۶٫۳۴۵٫۰۰۰

۵٫۳۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

RAMADA BEACH

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۳۹۵٫۰۰۰

۶٫۵۹۵٫۰۰۰

۵٫۳۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

BOULVARD SIDEH

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۴۴۵٫۰۰۰

۶٫۶۴۵٫۰۰۰

۵٫۴۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

NOBEL

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۴۹۵٫۰۰۰

۶٫۶۹۵٫۰۰۰

۵٫۴۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

HAZZ

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۵۴۵٫۰۰۰

۶٫۵۴۵٫۰۰۰

۵٫۵۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

DESIRE 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۵۹۵٫۰۰۰

۶٫۵۹۵٫۰۰۰

۵٫۵۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

AUROOM

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۶۴۵٫۰۰۰

۶٫۹۹۵٫۰۰۰

۵٫۶۹۵٫۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰

SAPHIREMARINE

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۶۹۵٫۰۰۰

۶٫۶۴۵٫۰۰۰

۵٫۶۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

QAFQAZ CITY 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۷۴۵٫۰۰۰

۶٫۶۹۵٫۰۰۰

۵٫۷۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

PROMINADEH

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۷۹۵٫۰۰۰

۶٫۹۹۵٫۰۰۰

۵٫۷۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

BURJ SAHIL 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۸۴۵٫۰۰۰

۷٫۰۹۵٫۰۰۰

۵٫۸۴۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

SHAH PALACE

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۸۹۵٫۰۰۰

۷٫۲۹۵٫۰۰۰

۵٫۸۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

RENESANCE 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۵٫۹۹۵٫۰۰۰

۷٫۶۹۵٫۰۰۰

۵٫۹۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

MIDTOWN 

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۱۹۵٫۰۰۰

۷٫۷۹۵٫۰۰۰

۶٫۱۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

GRAND UROUP

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۲۹۵٫۰۰۰

۷٫۹۹۵٫۰۰۰

۶٫۲۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

TEATRUM

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۳۹۵٫۰۰۰

۸٫۲۹۵٫۰۰۰

۶٫۳۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

PARK INN

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۵۹۵٫۰۰۰

۸٫۷۹۵٫۰۰۰

۶٫۵۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

PULLMAN

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۷۹۵٫۰۰۰

۹٫۱۹۵٫۰۰۰

۶٫۷۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

BOULEVARD

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۸۹۵٫۰۰۰

۹٫۲۹۵٫۰۰۰

۶٫۸۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

EXCELESIOR

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۶٫۹۹۵٫۰۰۰

۹٫۳۹۵٫۰۰۰

۶٫۹۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

HYATT REGENCY

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۷٫۱۹۵٫۰۰۰

۹٫۴۹۵٫۰۰۰

۷٫۱۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

FARIMONT 

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۸٫۷۹۵٫۰۰۰

۱۲٫۷۹۵٫۰۰۰

۸٫۷۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

HILTON

5 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۸٫۹۹۵٫۰۰۰

۱۳٫۱۹۵٫۰۰۰

۸٫۹۹۵٫۰۰۰

۳٫۵۹۵٫۰۰۰

** قیمتهای درج شده به تومان می باشند. **

خدمات

تور باکو

√ ۴ شب اقامت در هتل با صبحانه

√ بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر باس ایران ایر

√ راهنمای تور فارسی زبان

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

⊗ در صورت درخواست هتل و پرواز خارج از پکیج یا مدت زمان متفاوت از پکیج، با کارشناسان تور باکو ما تماس حاصل فرمایید

 

توضیحات

تور باکو

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۶۹۵٫۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.

⊗ مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، کل مبلغ تور سوخت می گردد.

⊗ ارسال کل مبلغ تور،زمان عقد قرارداد الزامی است.

⊗ پرواز و هتل به صورت چارتر، غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.

⊗ بیمه نامه مسافرتی برای افراد بالای ۶۰ سال باید تا سقف ۵۰ هزار یورو باشد. در صورتی که مسافر یا آژانس همکار بخواهد این بیمه را تهیه نماید، تمامی مسئولیت های آتی از عهده شرکت حریم پرواز خارج خواهد بود و این شرکت هیگونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.

 

مدارک لازم

تور باکو

⊗ اصل گذرنامه  با حداقل ۷ ماه اعتبار  برای هر نفر

⊗یک قطعه عکس ۳*۴ رنگی پشت زمینه سفید ( جهت اخذ ویزای لیبلی آذربایجان، در صورت درخواست مسافر )

 

توجهات لازم

تور مالزی

⊗ مبلغ تور بر اساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی می باشد

⊗ با توجه به اینکه امکان صدور ویزا در فرودگاه باکو وجود دارد، هزینه ویزا در پکیج محاسبه نشده است و در فرودگاه باید هزینه صدور ویزا پرداخت گردد. در صورتی که مسافری تمایل به اخذ ویزا از ایران باشد تا در فرودگاه برای اخذ ویزا منتظر نشود، باید بایت اخذ ویزای آذربایجان هزینه مجزا پرداخت نمایدند. جهت مطلع شدن از شرایط و هزینه اخذ ویزای آذربایجان اینجا کلیک کنید.

⊗ در صورت درخواست توری خارج از پکیج به مقصد آذربایجان با کارشناسان تور باکو ما تماس حاصل فرمایید

 

ما در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه، تور دلخواهتان را به شما ارائه می دهیم

درصورت تمایل به رزرو این تور و یا دیگر  تورهای ما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
شماره تماس شرکت ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱
شماره فکس شرکت ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱
برای مطلع شدن از دیگر خدمات و راه های دیگر ارتباطی ما، در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
شماره تلگرام و موبایل پشتیبانی شرکت  ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲
کانال تلگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
آدرس اینستاگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
سایت رسمی شرکت حریم پرواز آسمان www.harimparvaz.com
ایمیل رسمی شرکت حریم پرواز آسمان Info@harimparvaz.com

شرکت حریم پرواز آسمان، شرکتی مطمئن برای خدمات مسافرتی و گردشگری است.

در اینجا نگاهی اجمالی به مقصد این تور می اندازیم.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای سفر آذربایجان مراجعه نمایید.

معرفی باکو

باکو (به ترکی آذربایجانی: Bakı)، پایتخت جمهوری آذربایجان، بزرگترین شهر و همچنین بزرگترین بندر این کشور است. این شهر بر ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آب‌شوران قرار دارد و یکی از مناطق نفت‌خیز جهان می‌باشد. باکو پر جمعیّت‌ترین شهر قفقاز است. وجود تعداد بسیاری از پارک‌های ساحلی و برگزاری برنامه‌های متعدد هنری از جمله موسیقی، تئاتر و اپرا جذبه خاصی به این شهر داده‌است.

بخش قدیمی شهر باکو (İçəri Şəhər ایچری شَهَر)، همراه با برج و حصار قلعه شهر به خوبی از سده‌های میانه بجا مانده و یکی از آثار ثبت شده در یونسکو به عنوان میراث فرهنگ جهانی است. جمعیت شهری در ابتدای سال ۲۰۱۲ میلادی ۳٬۲۰۲٬۳۰۰ نفر برآورد شده است. در ابتدای سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۵۳ هزار نفر از آوارگان داخلی (ناشی از جنگ قره باغ) و همچنین ۹۴ هزار نفر پناهنده خارجی در این شهر علاوه بر جمعیت اصلی وجود داشته‌اند.

در سال ۲۰۰۷ و در نشست وزرای فرهنگی اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، باکو به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی برای سال ۲۰۰۹ اعلام شد. در سال ۲۰۰۰ بخش قدیمی باکو ((İçəri Şəhər ایچری شَهَر)) بعلاوه سرای شروانشاهان (به ترکی آذربایجانی، شیروانشاهلار سارایی) و قلعه دختر به عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

باکو دارای ۱۱ منطقه شهری (اداری) شامل عزیزبایف، بیناغدی، قاراداغ، نریمانف، نسیمی، نظامی، صبالی، صابونچی، ختایی، سوراخانی و یاسامال و نیز ۴۸ شهر می‌باشد. شهرهای بناشده در جزایر موجود در خلیج باکو و شهر صخره‌های نفتی یا نفت داشلاری که در دریا ساخته شده‌اند و خارج از باکو و در داخل دریای خزر قرار دارند جز این ۴۸ شهر می‌باشند.

تاریخچه باکو در آذربایجان

اولین شواهد مستند مرتبط با باکو به قرن ششم میلادی برمی گردد. و از آنجا که از آن زمان اغلب بخشی از شاهنشاهی‌های ایرانی بوده‌است، پیوند تاریخی با آن‌ها دارد. پس از این که زمین لرزهٔ بزرگی در قرن ۱۲ میلادی شماخی پایتخت شروانشاهان را ویران نمود، آهسیتان اول باکو را به عنوان پایتخت جدید برگزید. در زمان ساسانیان حضور و نفوذ عنصر ایرانی در کرانه‌های اران از تالش و باکو تا دربند بسیار قوی و چشمگیر بود.

در دورهٔ شروانشاهان، باکو بخشی از شروان بود. شروان مانند بقیهٔ اران بخشی از سرزمین آذربایجان نبود. آذربایجان به منطقهٔ جنوب رود ارس گفته می‌شد. باکو پایتخت شیروانشاهان در سده‌های ۱۴ و ۱۵ میلادی بود و بعد بخشی از ایران صفوی شد.

حکومت عثمانی در قرن ۱۶ میلادی طی دوره‌ای کوتاه به قسمت اعظم قفقاز از جمله باکو حاکم بود. نادرشاه افشار توانست این قسمت از آران، گرجستان و منطقهٔ ارمنستان فعلی را دوباره به ایران بازگرداند. در جنگ‌های ایران و روس در زمان فتح علی شاه این ناحیه بر اساس عهدنامه گلستان و ترکمانچای از ایران جدا و به دست روس‌ها افتاد و باکو در اواخر قرن نوزدهم و دههٔ اول قرن بیستم از بزرگ‌ترین مناطق تولید نفت جهان بود.

         …  تورهای متنوع و بیادماندی به مقصد باکوی آذربایجان   …