تور آنکارا ترکیه تور ترکیه آنکارا+لوکس ، تور آنکارا ، آنکارا ، تور لاکچری ، لحظه آخری ، آفر ویژه ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری آنکارا ترکیه

تور آنکارا ترکیه | پرواز خط هوایی ایران ایر

( ۳ شب و ۴ روز بیادماندی در آنکارای ترکیه  )

جهت مطلع شدن از تمامی جزئیات تور آنکارا ترکیه ، روی تب های ذیل کلیک فرمایید.

 

 

پکیج تور آنکارا ترکیه | ۳ شب زیبا در پایتخت کشور ترکیه

هتل
موقعیت مکانی هتل
درجه
هر نفر
اتاق ۲ تخته
هر نفر
اتاق ۱ تخته
کودک با تخت
۶ تا ۱۲ سال
شب اضافه
بزرگسال
۱ تخته
کودک با تخت
ALMER
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۹ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۲۵۰٫۰۰۰

۳٫۴۷۰٫۰۰۰

۳٫۲۱۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

SIYAV
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۳۲۰٫۰۰۰

۳٫۶۶۰٫۰۰۰

۳٫۲۳۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

GOLD
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۳٫۴۵۰٫۰۰۰

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

RADISSON BLU
۲۰ دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۴۰۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

MARYA HOTEL
۷ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا ۵ دقیقه تا سفارت انگلیس ۵ دقیقه تا vac
Butik

۳٫۶۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۳٫۵۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

NEVA PALACE
۱۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۴۰ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۳٫۶۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

CLASS ANKARA

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۶۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ANKARA PLAZA

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۱۵۰٫۰۰۰

۳٫۷۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

SEVEN DEEP HOTEL
۸ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۷ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۰ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۴٫۲۵۰٫۰۰۰

۳٫۸۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

BEST WESTERN 2000
۸ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۴۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۴ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳٫۹۵۰٫۰۰۰

۴٫۳۵۰٫۰۰۰

N/A

تماس بگیرید

تماس بگیرید

N/A

DEMORA
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۳ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۴٫۱۰۰٫۰۰۰

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

MARINEM HOTEL
۲۰ دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۴٫۲۵۰٫۰۰۰

۴٫۶۵۰٫۰۰۰

۴٫۱۰۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

BEST HOTEL
۳ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۸ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور آنکارا HARIM PARVAZ

۴٫۳۵۰٫۰۰۰

۴٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۲۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

ALDINO
۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۴۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۲۷ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور آنکارا HARIM PARVAZ

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۳۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

MIDI HOTEL
۳۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۲۸ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور آنکارا HARIM PARVAZ

۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۳۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

HOLIDAY INN

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان تور آنکارا HARIM PARVAZ

۴٫۶۵۰٫۰۰۰

۴٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

WARWICK ANKARA

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان  تور آنکارا HARIM PARVAZ

۴٫۷۵۰٫۰۰۰

۴٫۸۵۰٫۰۰۰

۴٫۶۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

SWISS
۵۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC تور هند تور آنکاراTop

۴٫۹۵۰٫۰۰۰

۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۴٫۸۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

GRAND ANKARA

تور هند تور آنکارا

۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۴٫۹۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

B.HANLI PARK
۵۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۷ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان  تور آنکارا HARIM PARVAZ

۵٫۱۵۰٫۰۰۰

۵٫۴۵۰٫۰۰۰

۴٫۹۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

HILTON SA
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۱۷ دقیقه تا VAC تور هند تور آنکاراTop

۵٫۲۵۰٫۰۰۰

۵٫۵۵۰٫۰۰۰

۵٫۱۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

SHERATON
۱۶ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱۳ دقیقه تا VAC تور هند تور آنکاراTop

۵٫۳۵۰٫۰۰۰

۵٫۶۵۰٫۰۰۰

۵٫۲۵۰٫۰۰۰

تماس بگیرید

تماس بگیرید

تماس بگیرید

CINNAH
۲۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۵ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان  تور آنکارا HARIM PARVAZTop

۵٫۴۵۰٫۰۰۰

۵٫۷۵۰٫۰۰۰

N/A

تماس بگیرید

تماس بگیرید

N/A

LATANYA
۱۲ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC

تور هند تور آنکارا

۵٫۵۵۰٫۰۰۰

۵٫۹۵۰٫۰۰۰

N/A

تماس بگیرید

تماس بگیرید

N/A

** تمامی مبالغ به تومان می باشند **

نرخ پروازی پایه (قیمت پرواز تک)

۲٫۴۹۰٫۰۰۰  تومان

خدمات ویژه و مجزا

تور آنکارا

⊗ در صورت درخواست مسافر یا همکار، ارائه خدمات پیکاپ ویزا و وقت سفارت نیز امکان پذیر می باشد

⊗ امکان ارائه هتل و پرواز بصورت مجزا و با مناسبترین قیمت امکان پذیر می باشد.

⊗ رزرو هتل و ارائه تور با هتل دلخواه شما که نام آن در لیست پکیج ذکر نشده نیز، قابل ارائه می باشد.

⊗ امکان ارائه تور از کشورهای دیگر به مقاصد مختلف ترکیه و آنکارا نیز امکان پذیر است.

⊗ امکان ارائه خدمات تور به اتباع غیر ایرانی نیز امکان پذیر می باشد.

⊗ در صورت درخواست، صندلی های بیزینس کلاس و فرست کلاس نیز قابل ارائه می باشند.

⊗ امکان اقامت برای تعداد شبهای بیشتر نیز قابل ارائه می باشد.

⊗ در صورت درخواست مسافر خدمات VIP فرودگاهی و ترانسفر نیز امکان پذیر می باشد.

 

توضیحات

تور آنکارا

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۲۹۰,۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ نرخ کودک ۲ تا ۶ سال ( بدون تخت ) ۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ قیمتهای موجود در پکیج بر اساس قیمت نرخ پروازی پایه محاسبه شده است.

⊗ در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به نرخ پکیج اضافه می گردد.

⊗ به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.

⊗ مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، شامل جریمه می گردد.

⊗ تسویه مبلغ تور، زمان عقد قرارداد الزامی است.

⊗ پرواز و هتل به صورت چارتر، غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.

⊗ هزینه پیکاپ ویزا و وقت سفارت شامل پکیج فوق نمی باشد، جهت کسب اطلاع بیشتر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

خدمات تور

تور آنکارا

√ اقامت در هتل های متنوع مطابق جدول پکیج 

√ اقامت هتل همراه با صبحانه

√ پرواز با خط هوایی ایران ایر ( دیگر پروازهای ایرانی و ترک نیز موجود می باشد )

√ راهنمای تور فارسی زیان

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

 

مدارک لازم

تور آنکارا

⊗ تصویر گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تارخ سفر

 

توجهات لازم

تور آنکارا

⊗ ساعت پرواز رفت (تهران به آنکارا) : ۱۶:۳۰

⊗ ساعت پرواز برگشت (آنکارا به تهران) : ۱۹:۳۰

⊗ ۲۵ الی ۳۰ کیلو بار

⊗ پرواز اکونومی کلاس

 

ما در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه، تور دلخواهتان را به شما ارائه می دهیم
در صورت تمایل به رزرو تور آنکارا و یا دیگر تورها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
شماره تماس شرکت ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱
شماره فکس شرکت ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱
برای مطلع شدن از دیگر خدمات و راه های دیگر ارتباطی ما، در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
شماره تلگرام و موبایل پشتیبانی شرکت  ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲
کانال تلگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
آدرس اینستاگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
سایت رسمی شرکت حریم پرواز آسمان www.harimparvaz.com
ایمیل رسمی شرکت حریم پرواز آسمان Info@harimparvaz.com

شرکت حریم پرواز آسمان، شرکتی مطمئن برای خدمات مسافرتی و گردشگری است.

میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان

مقدمه

در اینجا نگاهی اجمالی به مقاصد این تور می اندازیم.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای سفر ترکیه مراجعه نمایید.

تور آنکارا حریم پرواز می تواند توری منحصر به فرد باشد.

این تور ، سفری متفاوت به کشور ترکیه است، چرا که آنکارا پایتخت رسمی ترکیه بوده و دارای امکانات بهتر و صنعتی تری نسبت به دیگر شهرهای ترکیه دارد. از بعد دیگر، با توجه به قرار گرفتن سفارتهای کشورهای مختلف از حمله کانادا، بسیار مورد توجه گردشگرانی است که در این سفارتخانه ها وقت قبلی یا کارهای اداری دارند.
با توجه به توضیحات اجمالی فوق، آشنایی با آنکارا و جاذبه هایش خالی از لطف نیست.

آنکارا

آنکارا (در قدیم: آنقره) پایتخت و پس از استانبول دومین شهر بزرگ کشور ترکیه است. این شهر هم‌چنین مرکز سیاسی استان آنکارااست.

آنکارا شهری جدید و نسبتاً مدرن با ۴٬۳۱۹٬۱۶۷ نفر جمعیت است (آمار ۲۰۰۵). از مراکز دیدنی آن می‌توان آرامگاه آتاتورک و برج گردان خرید آتاکوله را نام برد.

 

ترکیه ، آنکارا – پیشینه و ریشه نام

نام آنکارا از واژه سلتی آنسیرا (Ancyra) به معنای لنگر (anchor) ریشه گرفته‌است. چرایی اصلی این کاربرد روشن نیست.

آنکارا از زمان هیتی‌ها (قومی کهن که در هزارهٔ دوم پیش از میلاد بر قسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه فرمانروایی داشت) اهمیت داشت. در دورهٔ رومی‌ها کرسی ایالتی شد. خسرو پرویز ساسانی آن را گرفت (سال ۶۲۰ م). هارون الرشید و معتصم خلفای عباسی آن را محاصره و تاراج کردند. در این شهر امیر تیمور، بایزید یکم (سلطان عثمانی) را مغلوب و دستگیر کرد (۱۴۰۲م). در ۱۹۲۳ پایتخت ترکیه شد.

 

ترکیه ، آنکارا – مردم و جغرافیا

اکثریت جمعیت آنکارا را مردمان ترک آناتولی تشکیل می‌دهند.
شهر آنکارا یکی از آن شهرهایی است که نزدیک به گسل آناتولی مرکزی بزرگ‌ترین گسل از آناتولی مرکزی است که از شمال غربی ۵ کیلومتری اسکی شهر کشیده شده وتا آق سرای – قونیه – قرشهر- نوشهر- آنکارا-قرق قله – بیلجیک – چروم و منطقه خیلی کوچکی از شرق ۲۰ کیلومتری بورسا را در بر می‌گیرد تا حالا هزار زلزله از آنکارا گذشته در قرن ۶ جان ۱۲۴۵نفر را از دست داد و دومین زلزله بزرگ در قرن ترکیه شد.

 

متروی آنکارا

متروی آنکارا در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده و هم‌اکنون دارای ۴ خط و ۴۵ ایستگاه است.

 

مکانهای دیدنی آنکارا

مقبره مصطفی کمال پاشا (آتاترک) بنیانگذار ترکیه نوین در آنکارا

حمام رومیها سمبل مبارزان ترکیه برای استقلال ان کشور

مسجد حاجی بایرام یکی از مساجد قدیمی ترکیه که در سال ۱۴۲۷ ساخته شده‌است

معبد آگوستوس که در صده اول میلاد ساخته شده‌است و از آثار رومیهای شرقی می‌باشد

ارگ آنکارا که در مرکز این شهر بر روی تپه‌ها بنا شده‌است و از نمادهای این شهر محسوب می‌شود

موزه تمدن شهر آنکارا نیز یکی از مکانهای تاریخی این شهر برای توریستهای آن شهر است

         …  تور آنکارا | ۲ شب و ۳ روز | با پرواز ماهان   …