تور آنکارا ترکیه تور ترکیه آنکارا+لوکس ، تور آنکارا ، آنکارا ، تور لاکچری ، لحظه آخری ، آفر ویژه ، تور ارزان ، تور فوری ، تور لحظه آخری ، تور لاکچری آنکارا ترکیه

تور آنکارا ترکیه | پرواز خط هوایی ایران ایر

( ۳ شب و ۴ روز بیادماندی در آنکارای ترکیه  )

جهت مطلع شدن از تمامی جزئیات تور آنکارا ترکیه ، روی تب های ذیل کلیک فرمایید.

 

 

پکیج تور آنکارا ترکیه | ۳ شب زیبا در پایتخت کشور ترکیه

هتل
موقعیت مکانی هتل
درجه
هر نفر
اتاق ۲ تخته
هر نفر
اتاق ۱ تخته
کودک با تخت
۵ تا ۱۲ سال
شب اضافه
بزرگسال
۱ تخته
کودک با تخت
SIYAV
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۹ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۲۸۰,۰۰۰

۲,۶۱۲,۰۰۰

۱,۷۵۴,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

۴۷۶,۰۰۰

۲۴۸,۰۰۰

GOLD
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۳۲۲,۰۰۰

۲,۶۹۴,۰۰۰

۱,۸۷۸,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

ALMER
۵۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۷۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۷۵ دقیقه تا VAC

3 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۳۶۳,۰۰۰

۲,۶۵۳,۰۰۰

۱,۸۷۸,۰۰۰

۳۵۲,۰۰۰

۴۹۷,۰۰۰

۳۱۰,۰۰۰

RADISSON BLU
۲۰ دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۴۰۵,۰۰۰

۲,۹۰۱,۰۰۰

۲,۰۰۲,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

۶۲۱,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

MARYA HOTEL
۳۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۲۵ دقیقه تا VAC
Butik

۲,۴۰۵,۰۰۰

۲,۶۵۳,۰۰۰

۱,۹۱۹,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

۴۹۷,۰۰۰

۳۳۱,۰۰۰

NEVA PALACE
۱۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۴۰ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۴۲۵,۰۰۰

۲,۹۰۱,۰۰۰

۱,۹۸۱,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰

۶۲۱,۰۰۰

۳۶۲,۰۰۰

SEVEN DEEP HOTEL
۸ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۷ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۰ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۵۰۸,۰۰۰

۲,۹۰۱,۰۰۰

۲,۰۰۲,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰

۶۲۱,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

SEVEN DEEP HOTEL
۸ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۷ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۰ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۵۰۸,۰۰۰

۲,۹۰۱,۰۰۰

۲,۰۰۲,۰۰۰

۴۲۴,۰۰۰

۶۲۱,۰۰۰

۳۷۳,۰۰۰

BEST WESTERN 2000
۸ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۴۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۴ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۵۲۹,۰۰۰

۲,۹۴۳,۰۰۰

N/A

۴۳۵,۰۰۰

۶۴۲,۰۰۰

N/A

DEMORA
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۳ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۵۲۹,۰۰۰

۲,۹۴۳,۰۰۰

۲,۰۸۵,۰۰۰

۴۳۵,۰۰۰

۶۴۲,۰۰۰

۴۱۴,۰۰۰

MARINEM HOTEL
۲۰ دقیقه با ماشین تا سفارت آمریکا

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۵۹۱,۰۰۰

۲,۸۱۹,۰۰۰

۱,۹۶۱,۰۰۰

۴۶۶,۰۰۰

۵۸۰,۰۰۰

۳۵۲,۰۰۰

BEST HOTEL
۳ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۸ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۶۳۲,۰۰۰

۳,۳۱۵,۰۰۰

۲,۲۰۹,۰۰۰

 

۴۸۶,۰۰۰

 

۸۲۸,۰۰۰

 

۴۷۶,۰۰۰

ALDINO
۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۴۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۲۷ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۶۹۴,۰۰۰

۳,۳۱۵,۰۰۰

۲,۰۲۳,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰

۸۲۸,۰۰۰

۳۸۳,۰۰۰

MIDI HOTEL
۳۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۲۸ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۲,۷۳۶,۰۰۰

۳,۵۲۲,۰۰۰

۲,۲۳۰,۰۰۰

۵۳۸,۰۰۰

۹۳۲,۰۰۰

۴۸۶,۰۰۰

SWISS
۵۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱۵ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC تور هندTop

۲,۹۴۳,۰۰۰

۳,۹۳۶,۰۰۰

۲,۳۷۵,۰۰۰

۶۴۲,۰۰۰

۱,۱۳۸,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰

B.HANLI PARK
۵۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۷ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZ

۳,۰۰۵,۰۰۰

۳,۷۲۹,۰۰۰

۲,۲۹۲,۰۰۰

۶۷۳,۰۰۰

۱,۰۳۵,۰۰۰

۵۱۸,۰۰۰

HILTON SA
۱۰ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۲۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۱۷ دقیقه تا VAC تور هندTop

۳,۰۰۵,۰۰۰

۳,۷۲۹,۰۰۰

۲,۳۷۵,۰۰۰

۶۷۳,۰۰۰

۱,۰۳۵,۰۰۰

۵۵۹,۰۰۰

SHERATON
۱۶ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۱۳ دقیقه تا VAC تور هندTop

۳,۰۲۶,۰۰۰

۳,۹۳۶,۰۰۰

۲,۴۹۹,۰۰۰

۶۸۳,۰۰۰

۱,۱۳۸,۰۰۰

۶۲۱,۰۰۰

CINNAH
۲۵ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۵ دقیقه تا VAC

4 ستاره هتل های حریم پرواز آسمان HARIM PARVAZTop

۳,۰۶۷,۰۰۰

۲,۵۷۰,۰۰۰

N/A

۷۰۴,۰۰۰

۴۵۵,۰۰۰

N/A

LATANYA
۱۲ دقیقه پیاده تا سفارت آمریکا و ۳۰ دقیقه پیاده تا سفارت کانادا و ۳۸ دقیقه تا VAC

تور هند

۳,۱۰۸,۰۰۰

۳,۹۷۸,۰۰۰

N/A

۷۲۴,۰۰۰

۱,۱۵۹,۰۰۰

N/A

** تمامی مبالغ به تومان می باشند **

نرخ پروازی پایه (قیمت پرواز تک)

۱٫۴۹۵٫۰۰۰ تومان

خدمات ویژه و مجزا

تور آنکارا

⊗ در صورت درخواست مسافر یا همکار، ارائه خدمات پیکاپ ویزا و وقت سفارت نیز امکان پذیر می باشد

⊗ امکان ارائه تور از کشورهای دیگر به مقاصد مختلف ترکیه و آنکارا نیز امکان پذیر است.

⊗ امکان ارائه خدمات تور به اتباع غیر ایرانی نیز امکان پذیر می باشد.

 

توضیحات

تور آنکارا

⊗ نرخ کودک زیر ۲ سال ۱۶۴۰۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ نرخ کودک ۲ تا ۴ سال ( بدون تخت ) ۱۲۵۷۰۰۰۰ تومان می باشد.

⊗ قیمتهای موجود در پکیج بر اساس قیمت نرخ پروازی پایه محاسبه شده است.

⊗ به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق می گیرد.

⊗ مسئولیت هرگونه ممنوعیت خروج ازکشور و اعتبار پاسپورت به عهده مسافر و یا آژانس همکار محترم می باشد.

⊗ در صورت کنسلی تغییر نام یا تاریخ، شامل جریمه می گردد.

⊗ تسویه مبلغ تور، زمان عقد قرارداد الزامی است.

⊗ پرواز و هتل به صورت چارتر، غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.

⊗ هزینه پیکاپ ویزا و وقت سفارت شامل پکیج فوق نمی باشد، جهت کسب اطلاع بیشتر با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.

 

خدمات تور

تور آنکارا

√ اقامت در هتل های متنوع مطابق جدول پکیج 

√ اقامت هتل همراه با صبحانه

√ پرواز با خط هوایی ایران ایر ( دیگر پروازهای ایرانی و ترک نیز موجود می باشد )

√ راهنمای تور فارسی زیان

√ ترانسفر فرودگاهی

√ بیمه مسافرتی

 

مدارک لازم

تور آنکارا

⊗ تصویر گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار از تارخ سفر

 

توجهات لازم

تور آنکارا

⊗ ۲۵ الی ۳۰ کیلو بار

⊗ پرواز اکونومی کلاس

 

ما در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه، تور دلخواهتان را به شما ارائه می دهیم
در صورت تمایل به رزرو تور آنکارا و یا دیگر تورها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید
شماره تماس شرکت ۸۸ ۲۰۰۶ ۸۸ – ۰۲۱
شماره فکس شرکت ۸۸ ۲۰۰۵ ۸۸ – ۰۲۱
برای مطلع شدن از دیگر خدمات و راه های دیگر ارتباطی ما، در شبکه های اجتماعی همراه ما باشید
شماره تلگرام و موبایل پشتیبانی شرکت  ۲۵۵ ۶۶ ۱۳ ۰۹۱۲
کانال تلگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
آدرس اینستاگرام رسمی شرکت حریم پرواز آسمان harimparvaz@
سایت رسمی شرکت حریم پرواز آسمان www.harimparvaz.com
ایمیل رسمی شرکت حریم پرواز آسمان Info@harimparvaz.com

شرکت حریم پرواز آسمان، شرکتی مطمئن برای خدمات مسافرتی و گردشگری است.

میدان ونک، خیابان گاندی، بین خیابان شانزدهم و هجدهم، پلاک ۱۰۲، واحد ۳

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حریم پرواز آسمان

مقدمه

در اینجا نگاهی اجمالی به مقاصد این تور می اندازیم.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای سفر ترکیه مراجعه نمایید.

تور آنکارا حریم پرواز می تواند توری منحصر به فرد باشد.

این تور ، سفری متفاوت به کشور ترکیه است، چرا که آنکارا پایتخت رسمی ترکیه بوده و دارای امکانات بهتر و صنعتی تری نسبت به دیگر شهرهای ترکیه دارد. از بعد دیگر، با توجه به قرار گرفتن سفارتهای کشورهای مختلف از حمله کانادا، بسیار مورد توجه گردشگرانی است که در این سفارتخانه ها وقت قبلی یا کارهای اداری دارند.
با توجه به توضیحات اجمالی فوق، آشنایی با آنکارا و جاذبه هایش خالی از لطف نیست.

آنکارا

آنکارا (در قدیم: آنقره) پایتخت و پس از استانبول دومین شهر بزرگ کشور ترکیه است. این شهر هم‌چنین مرکز سیاسی استان آنکارااست.

آنکارا شهری جدید و نسبتاً مدرن با ۴٬۳۱۹٬۱۶۷ نفر جمعیت است (آمار ۲۰۰۵). از مراکز دیدنی آن می‌توان آرامگاه آتاتورک و برج گردان خرید آتاکوله را نام برد.

 

ترکیه ، آنکارا – پیشینه و ریشه نام

نام آنکارا از واژه سلتی آنسیرا (Ancyra) به معنای لنگر (anchor) ریشه گرفته‌است. چرایی اصلی این کاربرد روشن نیست.

آنکارا از زمان هیتی‌ها (قومی کهن که در هزارهٔ دوم پیش از میلاد بر قسمت اعظم آسیای صغیر و سوریه فرمانروایی داشت) اهمیت داشت. در دورهٔ رومی‌ها کرسی ایالتی شد. خسرو پرویز ساسانی آن را گرفت (سال ۶۲۰ م). هارون الرشید و معتصم خلفای عباسی آن را محاصره و تاراج کردند. در این شهر امیر تیمور، بایزید یکم (سلطان عثمانی) را مغلوب و دستگیر کرد (۱۴۰۲م). در ۱۹۲۳ پایتخت ترکیه شد.

 

ترکیه ، آنکارا – مردم و جغرافیا

اکثریت جمعیت آنکارا را مردمان ترک آناتولی تشکیل می‌دهند.
شهر آنکارا یکی از آن شهرهایی است که نزدیک به گسل آناتولی مرکزی بزرگ‌ترین گسل از آناتولی مرکزی است که از شمال غربی ۵ کیلومتری اسکی شهر کشیده شده وتا آق سرای – قونیه – قرشهر- نوشهر- آنکارا-قرق قله – بیلجیک – چروم و منطقه خیلی کوچکی از شرق ۲۰ کیلومتری بورسا را در بر می‌گیرد تا حالا هزار زلزله از آنکارا گذشته در قرن ۶ جان ۱۲۴۵نفر را از دست داد و دومین زلزله بزرگ در قرن ترکیه شد.

 

متروی آنکارا

متروی آنکارا در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده و هم‌اکنون دارای ۴ خط و ۴۵ ایستگاه است.

 

مکانهای دیدنی آنکارا

مقبره مصطفی کمال پاشا (آتاترک) بنیانگذار ترکیه نوین در آنکارا

حمام رومیها سمبل مبارزان ترکیه برای استقلال ان کشور

مسجد حاجی بایرام یکی از مساجد قدیمی ترکیه که در سال ۱۴۲۷ ساخته شده‌است

معبد آگوستوس که در صده اول میلاد ساخته شده‌است و از آثار رومیهای شرقی می‌باشد

ارگ آنکارا که در مرکز این شهر بر روی تپه‌ها بنا شده‌است و از نمادهای این شهر محسوب می‌شود

موزه تمدن شهر آنکارا نیز یکی از مکانهای تاریخی این شهر برای توریستهای آن شهر است

         …  تور آنکارا | ۲ شب و ۳ روز | با پرواز ماهان   …